Al llarg de la nostra existència, el moviment veïnal ha conegut la darrera etapa de l’Ajuntament franquista i 10 elegits. El que hem après en aquests 50 anys és que governi qui governi els interessos col·lectius dels barris i de la ciutat es defensen des de l’organització veïnal i també que el vot, com a xec en blanc, no és garantia de resolució de les necessitats de la majoria social.

Afrontem un nou govern municipal i, com sempre, posem sobre la taula les nostres propostes i reivindicacions. La participació Ciutadana ha de ser un eix estratègic per permetre que la ciutadania organitzada, responsable i compromesa pugui ser una part important de les decisions. Necessitem una normativa adaptada a la nostra realitat, que no ens tracti com a empreses, i una administració més àgil i eficient, menys burocratitzada i tecnòcrata, que treballi més per a la ciutadania i menys per a si mateixa.

Afrontem reptes de gran transcendència. Necessitem un PGOU que limiti el creixement de la ciutat i la seva expansió territorial. Créixer de manera il·limitada ens du directament a deixar zones sense servei i a construir guetos marginals. El monocultiu d’un model de turisme massificat pot ser negoci per a alguns, però empobreix la majoria social amb els seus efectes sobre la inflació i sobre la impossibilitat d’accedir a l’habitatge. La prohibició del lloguer turístic en habitatges plurifamiliars, conquerit pel moviment veïnal, no només s’ha de mantenir, sinó que ha de ser real i això requereix controls i inspeccions molt més efectives.

Els espais públics, les zones de vianants, les voreres són zones que mantenim amb els nostres impostos i no poden ser privatitzades i estar de forma prioritària al servei de l’oci i la restauració, convertint barris residencials en zones terciàries, expulsant la població tradicional i donant lloc a l’especulació financera i a la pèrdua d’identitat. No volem que la ciutat sigui un parc temàtic, sinó una ciutat per a qui l’habita.

Com a organitzacions ciutadanes ens preocupa la millora substancial del transport públic, dels equipaments als barris i els serveis en general. Necessitem una transició energètica plantificada i no a cop de parc fotovoltaic especulatiu i situat a qualsevol lloc. De forma imminent cal complir amb el compromís del tancament definitiu de les pedreres de Sa Garrigueta i Can Rosselló i la seva conversió en un espai públic. Podem continuar amb un llarg etc., que no deixa fora cap problema ni cap circumstància que afecti els barris i la ciutat.

El moviment veïnal mereix un reconeixement a la seva tasca històrica, a la tenacitat, el compromís i la capacitat per canalitzar una participació ciutadana de qualitat. Aquest reconeixement no es fa amb discursos plens de paraules que al final s’emporta el vent, sinó amb fets concrets, amb normatives, formes de funcionament i recursos materials que reforcin les organitzacions veïnals als barris, les activitats formatives i culturals que fem i reconeguin el valor del treball voluntari que suporta tota la responsabilitat de les nostres intervencions.