Aquests dies el que toca

és lloar sincerament

als qui han tingut de la gent

permís per a una altra «troca».

Nombrosos són els problemes

ben eterns del nostre poble:

ha de ser amb esperit noble

com s’han de discutir els temes.

Sense ganes de venjança,

assumint-ne dels contraris.

Així omplirem els armaris

amb les dosis de bonança.

Regint el sentit comú,

Balears, cap endavant

amb el Govern sempre amant

sens deixar enrere ningú. 

Turisme, llengua i cultura,

Canvi climàtic, habitatge,

el treball no gens salvatge,

respecte per la natura...

Són una petita mostra

d’actuals necessitats.

Hi ha conflictes no esmentats

com hi ha hagut sempre a ca nostra.

Com que som petit país,

es fa molt més necessari

oblidar tot mal «rosari»

i qualsevol desencís.

El més gran prec als polítics:

siau a tota hora i sempre

la causa del bon de ventre...

sense deixar de ser crítics.