El Gobierno consulta

Bernat Morey Colomar.

El gobierno de España vol consultar als mallorquins sobre massificació turística. I que ens ha de consultar si sempre ha fet el que ha volgut?

Els mallorquins fa mil·lennis que no comandem de ca nostra. Tan si volem com si no hem de passar per allà on ens diuen i tan mateix no podríem tancar portes encara que volguéssim. AENA y Puertos són estatals i ni som independents ni sobirans. Tampoc doncs som tan culpables.

El que ha de fer el Gobierno de la nacion són menys enquestes i més cuidar- nos si vol millor llet. Posar- nos règim fiscal com el de Canàries o el País Basc, invertir el de nostres imposts dels darrers 30 anys i els dels 20 anys que vendran en una bona reconversió turística tomant la meitat de renou o fent- ho habitatge i arreglant altra. Reactivant altres fonts de riquesa i posant el valor molt del patrimoni que cau des del primer talaiot fins al darrer marge. 

Menys demanar i més actuar. Menys posat i més sinceritat. Menys pasodobles i més treballar. Menys «A por ellos» i més «Ayudemos y entendamos». La «España vaciada» o la «España poblada»? Responguin senyors dits o autoproclamats socialistes.