Patriotisme i tributs

Jaume Frontera Pascual

En aquesta temporada,

actual o bé propera,

hem de trobar la manera

de dir-ho clar altra vegada.

Es tracta de demostrar

el gran amor al país,

necessitat del permís

de tothom per millorar.

Temps de declaracions

molt sovint de mala gana,

però, la llei sempre ens mana

no cometre omissions.

És quan ens toquen la bossa,

que tenim mals pensaments,

mes, a Hisenda estan atents

per si els cal tirar una coça...

Ara ve el patriotisme

per als qui el prediquen tant.

Espanya anirà endavant

sols disminuint l’abisme...

entre els pobres i els més rics.

Això, de sentit comú,

que bé ho pensi cadascú

cada dia i molts de pics.

N’és la bandera ideal

la que agombola tothom,

que ens coneix pel nostre nom

i ens cuida a tots ben igual.

Siguem sempre ciutadans

exemplars i solidaris:

ja mai reaccionaris,

sens repetir allò d’abans.