Com a ciutadà aficionat a caminar la notícia de la sentència judicial que reconeix la titularitat pública del camí del Cabàs malgrat las maniobres dels propietaris de la possessió m’alegra molt.

Per altra part, encara no em puc avenir a que un altre tribunal emetés una sentència reconeixent com a privat el camí de Son Mayol que comunica les poblacions d’Establiments i s’Esglaieta. Aquest camí perfectament delimitat i sense barreres servia per la transhumància de les ovelles d’Establiments cap a la zona de Cúber, passant per Bunyola, Orient i Comasema. I els habitants d’Establiments, com Pedro Vaquer (Ros), en camió jo mateix, en cotxe l’usàrem ja fa 50 anys per anar a ses Rogetes. L’ajuntament de Palma va defensar la titularitat i va guanyar diversos plets que obligaren a llevar les barreres posades pel nou propietari. Finalment a un altre plet al que Pedro i jo acudírem com a testimonis, la sentència va ser a favor del propietari que tornà a tancar.

Com deia Anselm Turmeda a Elogi dels diner: Diners de tort fan veritat, e de jutge fan advocat...