Portem quasi dos anys amb la pandèmia. A més dels innumerables danys emocionals, psicològics, i econòmics que ens ha causat, ens manté en un estat permanent d’incertesa que multiplica el patiment. Sembla que no sabem res: quant durarà la darrer ona?; hi hauran més variants?; en cas afirmatiu: seran més virulentes?; quant ens protegeixen les vacunes de la transmissió?; etc. En aquest escenari seria important que almanco interpretéssim bé l’evidència disponible. I aquí ve la meva desesperació. Tenim dades molt precises sobre el número de persones vacunades, i també sobre el número d’ingressos a hospital i/o UCI i de defuncions. D’aquestes dades es podria calcular la probabilitat de que un acabi a l’hospital o a la UCI o que es mori, donat que hagi estat vacunat o no. (De fet, els càlculs podrien ser més precisos, condicionats al tipus de vacuna, la data de l’última vacunació, patologies prèvies, etc.)

Però als mitjans de comunicació sovint es reporten dades al revés. Enlloc de dir-nos la probabilitat d’acabar a la UCI amb la pauta completa (i comparant-la a la probabilitat d’acabar a la UCI sense estar vacunat) ens diuen quina és la probabilitat d’estar vacunat o no de la població que acaba a la UCI. I això genera molta confusió que contribueix al patiment. Si es reporta que el nombre de malalts vacunats i no vacunats a la UCI és igual, (en realitat hi han més no-vacunats, però vull simplificar les matemàtiques) molta (massa!) gent interpreta això com que les vacunes no funcionen: després de tot sembla que tens igual probabilitat de caure malalt seriosament amb la vacuna que sense. Però aquesta interpretació és summament incorrecte!

Deixeu-me explicar-ho mitjançant un exemple. Suposem que la població consta de 100 persones, 80 de vacunades i 20 de no-vacunades (aquestes proporcions son prop del les proporcions reals a Espanya i a Balears). Si 2 persones vacunades i 2 no-vacunades acaben a la UCI: quina és la probabilitat d’acabar a la UCI donat que un està vacunat? Bé, de 80 n’hi acaben 2, així que la probabilitat és 2 entre 80: 2,5%. Quina és la probabilitat d’acabar a la UCI donat que un no està vacunat? Bé, de 20 n’hi acaben 2, així que la probabilitat és 2 entre 20: 10%. És a dir, la vacunació divideix el risc per quatre. Idò, ben lluny de la conclusió de que vacunar-se no fa diferència!

En general, la probabilitat condicional es calcula molt fàcilment, utilitzant la regla de Bayes. (El matemàtic i reverend presbiterià anglès Thomas Bayes va desenvolupar la seva senzilla formula en el segle XVIII.) Seria ideal – però un pel utòpic – que tothom conegués la regla de Bayes. Mentre aquest no sigui el cas, cal que els responsables públics, els mitjans de comunicació i tothom que comunica sobre la pandèmia ens n’informin de la millor manera possible, explicant correctament com s’han d’interpretar les dades. No ens podem permetre malbaratar la informació que sabem amb seguretat en aquests moments de tanta incertesa.