Què se’n pot dir d’en Nadal

que no s’hagi dit encara?

Mes, moltíssims creuen que ara

és el moment ideal...

per arribar a fets concrets

a l’hora dels homenatges,

perquè amb els seus equipatges

es mereix bé tots aquests.

Per exemple, el monument

a la seva Manacor

on s’hi retrati el seu cor

que sempre ha estat excel·lent.

A més de guanyar trofeus,

en Rafel ha demostrat 

el caràcter tan nostrat,

privilegi sols dels déus.

L’homenatge s’ha d’estendre,

almanco, també a Ciutat

amb un indret dedicat

que ja el recordi per sempre.

En la seva joventut

va començar sent promesa,

ben plena de maduresa,

deixant tot el poble mut.

Sobretot, l’exemple seu

per a tots és un tresor,

perquè ajuda a ser més bo

i tot això no té preu.

Gràcies, Rafel Nadal,

per tot el que has aportat.

Mai no podràs ser pagat

com et mereixes i cal.