TRIBUNA

El pressupost més social del Consell de Mallorca

María Magdalena García

María Magdalena García

El Consell de Mallorca ha presentat el pressupost per 2024. Es tracta d’un pressupost ambiciós, centrat en les persones, i que destaca per les seves polítiques socials; recordem que de cada dos euros pressupostats, un anirà destinat a desenvolupar aquestes polítiques socials.

Pel que fa a l’IMAS, el pressupost total és 287’3 milions d’euros, el que suposa, per una banda una pujada d’un 4,55% respecte a 2023; i per altra, el pressupost més elevat de la seva història. Però les dades, per bones que siguin -i aquestes ho són- sempre són fredes; parlar només de xifres, de doblers davant situacions com persones sense sostre, persones amb alguna discapacitat, menors amb situació de vulnerabilitat o tutelats o parlar de xifres econòmiques en contextos de persones majors en situació de dependència, de vulnerabilitat o de persones amb addiccions és complicat i fins i tot, incòmode. Per això deixem-les de banda a les properes línies i parlem del que suposa aquest pressupost per a la societat mallorquina.

Sempre s’ha de fer una bona gestió dels doblers públics, i en el cas dels recursos per polítiques socials aquesta responsabilitat és encara més important, perquè són els recursos que van destinats a aquells que més o necessiten, i això és el que fa aquest nou equip del Consell de Mallorca amb en Llorenç Galmés i en Guillermo Sánchez al capdavant.

Són moltes les problemàtiques a les quals donam resposta des del Consell de Mallorca i intentam redistribuir els nostres doblers de la millor manera possible.

El Servei d’Atenció Integral al Domicili, programa principal dins l’àrea d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal suposarà, l’any 2024, quasi un 5% del pressupost de l’IMAS, i el més important és que contempla la consolidació d’aquest servei, fent realitat d’una vegada per totes la seva estructuració. Ara disposarem d’un servei propi que ens donarà estabilitat, després d’una pujada de 1,6 milions d’euros, que arribarà a 2024 fins als 12,2 milions d’euros, fent possible l’ampliació del servei als caps de setmana i als festius.

Un 26’5% del pressupost de l’IMAS es destina al concert de places que atenen persones amb discapacitat, un dels pilars de la nostra institució; concerts amb entitats del tercer sector que s’incrementen un 22% respecte dels anys anteriors, assolint així els objectius i les millores salarials que venen reflectides al Pacte per les Persones amb Discapacitat 2022-2024.

A més a més, el capítol d’inversions compta amb més de 4 milions d’euros que aniran destinats a obres i reformes als centres de dia, Llars i Residències pròpies, algunes tan importants com els sistemes de seguretat contra incendis, la reforma de la planta 8 i la cuina de La Bonanova i altres com la reforma del Mòdul D de la Llar d’Ancians.

Tots els nostres esforços aniran destinats a millorar la vida de les persones que més ho necessiten, i això és el que fa aquest nou equip del Consell de Mallorca amb Llorenç Galmés al capdavant.