tribuna

Bolquers per a cans

Mateu Picornell Cladera

Mateu Picornell Cladera

Està prohibit a Palma que els cans pixin a les faroles, portals, façanes, cotxes, llantes, bancs, arbres, mobiliari urbà,... a les voravies dels carrers i parcs? Pel que veim i ensumam cada dia sembla que està permès. És un hàbit convertit en costum normal, que no és inofensiu sinó molt greu per a la salut púbica ja que llurs orines produeixen gasos tòxics dins el medi que poden contaminar, generar malalties i corrosions metàl·liques per l’acidesa (fixau-vos amb les bases de les faroles) a més de la pudor de pixum, sobretot a l’estiu quan hi pega el sol. Les orines a l’aire lliure transmeten bacteris que provoquen malalties com la parasitosi, giardiasi, salmonelosi, leptospirosi,... segons experts menescals, amb les corresponents conseqüències per a la salut humana.

Els cans són uns dels animals més bons d’educar si els saben ensenyar, aprenen aviat el que vol el seu amo i obeeixen el que poden o no fer. Quan són quissons, el primer en acostumar-los és que no han d’orinar per tot arreu dins la casa, que ho han de fer allà on se’ls indica fer-ho sempre i ben aviat s’hi acostumen i creuen. Per això quan el propietari els treu al carrer, per als cans és una gran festa perquè sobretot significa que podran ensumar i pixar damunt pixarades anteriors d’altres cans per tot arreu. Els cans no en tenen cap culpa ja que els propietaris no els han educat o no fer-ho segons a on, inclús contemplen satisfets com gaudeix el ca a contínues i espesses aturades. Jo tenc per norma que quan veig un fet d’aquests, avís al propietari del mal que produeixen a propietats privades i públiques, la contestació rotunda és que els cans tenen el dret de pixar i, a més, s‘enfaden.

Això ens demostra que aquesta contaminació i corrosió produïdes no estan prohibides. El culpable òbviament no és el ca sinó el propietari, per manca seny, decència, dignitat i consideració cap al pròxim. Subsidiàriament, sobretot, ho és l’Ajuntament per permetre-ho. És una de les brutícies més grolleres que els ciutadans patim a Palma. Més que els grafitis, que amb bon criteris estan prohibits i la seva contaminació és, en general, únicament estètica i paisatgística i no corrosiva i perjudicial per a la salut com ho són les orines dels cans.

A l’Estat espanyol ja hi ha moltes ciutats que aquesta contaminació està prohibida, fermament multada i reglamentat el que s’ha de fer i a on es poden fer les miccions canines. També com ha de ser una necessària neteja. Des de ja fa molts d’anys a ciutats europees permeten fer-ho sobre les reixes del clavegueram o a espais adequadament destinats. A Palma l’únic que fan alguns propietaris (no molts) és tirar unes gotetes d’aigua damunt la pixarada, la qual cosa no és bona solució ja que s’escampa més l’orina i en eixugar-se hi ha més superfície per evaporar bacteris. El més immediat és tirar-hi abundant aigua amb vinagre o amb aigua oxigenada i carbonat (segons recomanen els experts). No s’hi ha de posar amoníac ni lleixiu ja que l’orina té amoníac i es converteix en un incitador per orinar-hi damunt. Aquestes mesures no són suficients, és necessari fer neteges específiques descontaminants i desinfectants de manera completa i contínua, cosa que de cada vegada és més difícil sobre tanta pixarada crònica acumulada. Així com és obligatori la recollida dels excrements no hi ha cap reglament que consideri les conseqüències legals per no netejar les miccions.

S’ha anunciat que, obligatòriament ja des de final d’aquest mes, tots els cans hauran de tenir una assegurança per cobrir possibles accidents. Seria interessant que cobrissin també les desinfeccions d’orines o establir-se una ecotaxa, canon o tribut als propietaris de cans amb finalitat única de neteja i descontaminació d’orines, per evitar la repercussió sobre tots els ciutadans (que són els perjudicats d’aquesta insalubre contaminació) amb doblers públics. Sobretot, l’Ajuntament hauria de ser ben conscient que això és una necessitat.

Més eficients que les mesures

correctores (que signifiquen que pagant pots contaminar) sempre ho són les preventives. Pot semblar inversemblant, estrambòtic o surrealista la solució de crear uns bolquers per a cans, adequats per a les miccions a la via pública, cal fer-ne reflexió i pensament (coses més irracionals hem vist políticament). Una altra possibilitat és que els propietaris duguin una cama de calçons postissa per absorbir les orines o una mena de mampara. Tot és qüestió d’educar els cans, conscienciar els propietaris i l’Ajuntament que en són els responsables.