Tribuna

L’educació dels més petits es mereix un projecte seriós i responsable

Amanda Fernández

Amanda Fernández

Una societat justa, una societat veritablement democràtica, ha de garantir la igualtat d’oportunitats des del naixement. En aquest objectiu l’educació gratuïta, pública i de qualitat hi té un paper essencial. Per això el govern de progrés que ha liderat Francina Armengol en aquestes dues legislatures hi ha destinat esforços i recursos de manera indiscutible. Per tant, la notícia que el govern del PP ha decidit continuar apostant per a la gratuïtat de tot el primer cicle d’educació infantil, que correspon als més petits, de 0-3 anys, s’hauria de celebrar com a una bona notícia.

Em permetran, però, que tengui els meus dubtes. L’experiència al capdavant de la Direcció General responsable de Primera Infància m’ha mostrat que el PP no s’ha caracteritzat per la seva sensibilitat cap al món educatiu quan ha governat. Ans al contrari, el 2015 trobàrem un pressupost de 0 euros per a les escoletes i un Institut d’Educació de la Primera Infància (IEPI) desmantellat. Ho tornàrem a posar en marxa i en aquest procés s’activaren les convocatòries de creació de noves places, de conversió de guarderies en escoletes, la creació de la xarxa complementària, els ajuts per als centres públics i els de la xarxa, les beques menjador, formació per educadores i professionals, augment d’especialistes per a alumnat amb necessitats educatives especials i l’inici de la gratuïtat d’aquest cicle educatiu començant pel nivell de 2-3 anys... seguint la ruta que va marcar el 2019 el document marc encomanat pel Parlament a la comissió d’experts: «L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Consideracions i recomanacions».

Fins aquí, un relat dels fets, no d’anuncis, de tot el que ha fet el govern de progrés. Però què podem esperar del Govern de la senyora Prohens?

D’una banda, s’anuncia que l’educació 0-3 serà gratuïta a partir de setembre per a totes les escoletes públiques, de la xarxa complementària i privades i també pels centres assistencials o guarderies. Però no pot aportar ni el pressupost estimat, ni a quants de centres, famílies i infants afectarà, ni com ho duran endavant. D’entrada, això sembla improvisat i preocupant.

L’any passat varen denunciar que el decret que permetia no cobrar a les famílies de 2-3 anys sortia massa tard, quan va ser publicat el 16 d’agost. A dia d’avui, amb la feina feta de l’any passat, perquè basta adaptar el decret 2-3 a la resta d’aules, encara no està publicat.

Criticaren que la gratuïtat fos per 4 hores i durant 10 mesos, el que correspon a les hores d’educació que és el que gestiona la Conselleria d’Educació, com a la resta d’etapes educatives. Per a la resta d’hores hi ha altres ajuts, com les beques menjador. Afortunadament, s’ha imposat la lògica i han admès que s’ha de fer igual.

El senyor Costa va arribar a afirmar que les guarderies no podrien ser gratuïtes al setembre, a la fi se n’adonen! Però el més preocupant és l’afirmació que va fer que quan les guarderies s’adeqüin al Reglament podran formar part de la xarxa complementària i seran gratuïtes. No és així senyor Costa! Les guarderies que s’adaptin a la normativa dels Consells continuaran essent guarderies. Si volen ser de la xarxa complementària, s’hauran de convertir en centres educatius.

Quan s’hagin adaptat als reglaments, els Consells podran oferir ajudes. Curiosament, l’illa que té moltes guarderies i que compta amb 4 anys de govern del PP al front, Eivissa, no ha fet el Reglament.

En definitiva, si es compleixen els anuncis, el que es farà és ampliar la gratuïtat de l’educació 0-3 que va iniciar el Govern de Francina Armengol a les aules de 2-3 anys, amb els mateixos termes, a les aules de 0-1 i 1-2. Esperam que sigui així i estarem vigilant perquè tenim altres iniciatives essencials que estan deixant aturades i són finançades amb fons europeus, com la creació de noves places. L’educació 0-3 ha de ser de qualitat, gratuïta i universal, per tant, necessitam més places.

Senyors i senyores del PP i acompanyants de Vox, deixin de banda el titular fàcil, s’adonin que governen i que no estan a l’oposició i es posin a gestionar i a fer feina seriosa i rigorosa.