Opinión | TRIBUNA

Sumem per l’Obra

La majoria de la societat, especialment les generacions més joves, coincideix en la importància de preservar els nostres paratges naturals, de reduir les agressions ambientals que contribueixen al canvi climàtic o de protegir la nostra flora i fauna. La biodiversitat fa més ric el planeta i la cultura, entesa en sentit ampli, també és un patrimoni global que ens enriqueix a tots. Ara bé, no oblidem que la cultura pròpia és l’element que ens fa únics i especials en aquest món tan globalitzat. Per això, com a ciutadans de les Illes Balears, tenim la responsabilitat de preservar el llegat lingüístic, cultural i patrimonial, que ens deixaren els qui ens precediren i transmetre’l a les generacions futures.

Seixanta anys després de la fundació de l’Obra Cultural Balear, i que enguany commemorarem, l’OCB és una institució imprescindible, en una societat que ha canviat, radicalment. En poc més de tres dècades, hem duplicat la nostra població, sense disposar d’unes eines eficaces que permetessin la integració lingüística i cultural de la immensa majoria de nouvinguts i la cultura del país, en un món global, se n’ha ressentit, fins a trastocar-ne alguns dels fonaments de la nostra identitat.

Aquesta realitat ens obliga a reflexionar sobre les mesures necessàries per garantir l’ús normal del català, a les Illes Balears. La situació actual de la llengua catalana, a casa nostra, ens demostra que d’una banda, mai havíem tengut tanta població que l’hagi après i que l’entengui, en canvi l’ús no avança en la direcció desitjada. Revertir aquesta situació depèn de tots els parlants, mallorquins de naixement o d’adopció, però també, i de forma especial, dels poders públics, perquè ells són els qui, per mandat estatutari, tenen l’obligació de vetllar per la defensa de la llengua, per garantir-ne l’ús i promocionar-la a tots els àmbits socials.

És amb l’objectiu de treballar en la defensa de la llengua catalana i de la nostra cultura que he decidit encapçalar una candidatura que haurà de ser ratificada pels socis en les eleccions que tendran lloc dia 24 d’aquest mes. És una candidatura integrada per dones i homes, procedents de diversos àmbits professionals però amb un denominador comú, l’estima per la llengua, la cultura i el país, persones amb ganes de fer feina, il·lusió i compromís, elements imprescindibles per fer front als reptes que tenim per endavant.

La força de l’OCB prové de la societat, de tots els que en comparteixen el projecte, que l’impulsen i el fan possible amb la seva complicitat. Tots aquells que estimen la nostra llengua, el català, la nostra cultura, les tradicions pròpies i el nostre patrimoni històric, hi tenen cabuda. La candidatura que encapçal, té l’objectiu de facilitar-ho, d’obrir les portes de bat a bat, perquè una vegada més l’OCB sigui un catalitzador d’iniciatives i esforços.

La nostra societat sempre hi és, quan fa falta. Quan el perill era imminent, hem sortit al carrer, hem alçat la veu i ens hem expressat de forma inequívoca. Convidam tothom, i de forma molt especial la gent més jove, a afegir-s’hi, perquè ningú no hi serà sobrer i totes les mans seran útils i benvingudes. El meu compromís, el compromís de tots els membres de l’equip que m’acompanya, és fer feina, treballar, sense defallir, per protegir uns valors, llengua, cultura i país, que han estat, i que encara són, la part essencial de la nostra personalitat, valors irrenunciables per a tots aquells que estimam aquesta terra nostra. Hi estau tots convidats.