Les darreres setmanes he visitat les instal·lacions d´Amadip Esment, Can Gazà, Mater Misericordiae i Asprom. En el pròxim mes visitaré Naüm, el Patronat Obrer i Natzaret. Aquestes entitats del tercer sector són l´autèntic factor humà de la ciutat, un referent del qual d´hem d´aprendre perquè Palma esdevingui ciutat d´igualtat d´oportunitats. La meva sincera admiració. Seguim treballant conjuntament i teixim complicitats.

Durant el que duim de govern, hem acabat amb les retallades del Partit Popular i hem impulsat polítiques per a acostar els serveis socials a la ciutadania, de prevenció i de treball comunitari. Així, hem obert un nou centre de serveis socials a Son Gotleu, a més de quatre punts d´atenció social a l´Arenal, Son Ferriol, el Terreno i la Soledat. Ha estat una mesura que ha permès eliminar les llargues llistes d´espera i augmentar-ne els professionals. En total Palma compta amb deu centres de serveis socials que han dissenyat un full de ruta d´intervenció comunitària per tal de continuar treballant de la mà dels agents socials fent xarxa. Es tracta d´un objectiu cabdal per a l´Administració local, ja que el futur social de Palma és la tasca comunitària, tot tenint en compte la diversitat territorial que presenta la ciutat.

Pel que fa a la prevenció, hem creat nous serveis de lleure i de suport escolar per a infants que proporcionen un total de 335 hores setmanals. Hem recuperat i millorat els programes PISE, Alter i un nou espai per a joves. També hem creat un servei de tallers per a gent gran. Alhora, nou staules d´entitats a diferents barris han impulsat el treball en xarxa i han creat una cartera de serveis conjunta per a respondre a les necessitats dels més vulnerables. Pel que fa a les subvencions, hem creat una nova línia específica per a les intervencions comunitàries als barris com Son Roca, la Indioteria o l´Arenal, amb una dotació de 450.000 euros per a millorar-ne les condicions al 2018.

Es tracta de mesures imprescindibles per a garantir una Palma justa i social. D´ara endavant l´objectiu que ens hem fixat és el d´enfortir i estabilitzar la tasca comunitària amb un nou equip d´educadors que intervindran per a assegurar el bon funcionament del treball en xarxa a barris com Pere Garau o el Camp Redó, a més de la pròrroga de dos anys del conveni amb Fundació "la Caixa" per a seguir amb el projecte d´intervenció comunitària intercultural a Santa Catalina, un model que prendrem d´exemple per a estendre´l en altres barris i pobles de Palma.

*Batle de Palma