17 de mayo de 2016
17.05.2016

Una legislatura per a l´extensió de drets

17.05.2016 | 01:40
Una legislatura per a l´extensió de drets
En les darreres dècades la nostra societat ha evolucionat molt en la consideració dels gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. Venim d´on venim: segles d'una fèrria moral catòlica i una llarga dictadura on es va posar en marxa tot els dispositius de repressió moral policial i psiquiàtrics del règim franquista contra gais, lesbianes i transsexuals.
L'arribada de la democràcia va suposar un gran procés de canvi polític i social que es traduí en major tolerància. Ara bé, el gran bot qualitatiu en polítiques anti-discriminatòries el donam de la mà d´un govern socialista presidit per José Luis Rodríguez Zapatero. Amb lleis com la de Memòria Històrica, el Parlament va assumir la responsabilitat de rehabilitar la memòria dels morts per homofòbia i transfòbia durant el franquisme, convertint-nos en el primer estat democràtic en reconèixer la persecució a transsexuals i homosexuals i indemnitzant les víctimes. La llei que permeté la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones va posar fi a la discriminació i humiliació administrativa reconeixent la identitat sexual de les persones sense necessitat de procés judicial i d'operació genital. I la llei de Matrimoni igualitari, que ha complit una dècada, permetè a les persones del mateix sexe casar-se amb mateixos drets i obligacions civils que els heterosexuals.
A pesar dels avanços legislatius no se nos escapa que el 40% dels delictes d'odi més comuns són els d'orientació o identitat sexual. Una cosa és la igualtat formal i una altra ben diferent la real.
La llei que s´aprova al Parlament de les Illes Balears és una llei per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin desenvolupar la seva lliure personalitat sense veure compromesos els seus drets fonamentals.

És una llei que actua a tots els àmbits administratius: salut, educació, mercat de treball, cultura, esports i posa a l´abast de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals una sèrie de recursos i mecanismes per garantir el dret a la igualtat, generant el dret subjectiu a una protecció integral, real i efectiva.
La llei preveu la posada en marxa del Servei d´Atenció Integral de persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència on s´assessorarà jurídicament per resoldre problemes de discriminació.
Tots els professionals que actuen en àmbits sensible han d´estar formats i sensibilitzats per garantir la igualtat de tracte, professionals que tendran l´obligació d´intervenció en cas de sospita fonamentada de discriminació.
Com a novetat, aquesta llei permetrà a les persones transsexuals acollir-se als drets que estableix la llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap tractament mèdic. Ens sumam al moviment internacional per la despatologització de la transsexualitat, un canvi de paradigma al que ja s´han sumat comunitats com Andalusia o Catalunya, amb les seves lleis integrals de transsexualitat. La llei garanteix les condicions perquè les persones transsexuals siguin tractades i anomenades d´acord amb el nom del gènere amb què s´identifiquen, encara que siguin menors d´edat, especialment en l'àmbit educatiu i sanitari.
Les dones lesbianes tendran per llei accés a les tècniques de reproducció assistida, negades la passada legislatura pels governs del PP. Encara ressonen les paraules de la ministra de sanitat, Ana Mato, afirmant «la falta de varón no es un problema médico».
Per garantir els drets de les persones intersexuals es posarà en marxa un protocol per persones intersexuals per eradicar les pràctiques de modificació genital en infants nounats.
Un dels instruments més efectius d´aquesta llei per garantir el dret de les persones LGTBI és la inversió de la càrrega de la prova. Aquest procediment s´empra quan les al·legacions de la part actora es fonamenten en discriminació i correspon a la part demandada provar l´absència de discriminació en les mesures adoptades i la seva proporcionalitat.
Un altre intrument que es contempla és un protocol d´actuació judicial davant els delictes d´odi, que serà confeccionat per la Comunitat en col.laboració amb els Ajuntaments, per antendre a les víctimes d´odi en les policies locals dels municipis.
També es prescriu l´avaluació d´impacte sobre la orientació sexual i identitat de gènere a totes les normes i actuacions administratives per garantir el principi d´igualtat i no discriminació.
En el Dia Internacional Contra la Homofòbia i Transfòbia el Parlament de les Illes Balears dóna una passa a favor de la igualtat.
Amb aquesta llei, el Partit Socialista ens posicionam, una vegada més, al costat de la igualtat i la no discriminació. A favor de l'extensió de drets de la ciutadania.
Els i les socialistes ambicionam una societat més decent, que respecti la diversitat, una societat on la igualtat arribi a cada racó de la convivència.


* Consultor del pontificio Consejo de la Cultura

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!

 
Enlaces recomendados: Premios Cine