La campanya «Mater amb l’Agenda 2030» arriba a 95.000 persones i 107 empreses i entitats de l’illa

El Consell de Mallorca subvenciona l’actuació de l’organització amb 10.000 euros

Imatge del Centre Especial d'Ocupació (CEO) de Mater, empresa de l'organització que posa a disposició dels/de les usuaris/àries en edat laboral llocs de treball protegits. Una de les principals línies de negoci del CEO és la producció agrícola ecològica, la qual permet la comercialització d'ous de gallines a lloure.

Imatge del Centre Especial d'Ocupació (CEO) de Mater, empresa de l'organització que posa a disposició dels/de les usuaris/àries en edat laboral llocs de treball protegits. Una de les principals línies de negoci del CEO és la producció agrícola ecològica, la qual permet la comercialització d'ous de gallines a lloure. / Mater

La iniciativa «Mater amb l’Agenda 2030» de Mater ha esdevingut un èxit en aconseguir impactar a un total aproximat de 95.000 persones en menys d’un any mitjançant la posada en marxa d’una campanya de comunicació digital i l’impuls de l’acció de prospecció en el teixit empresarial mallorquí i en el Tercer Sector. A més, el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca ha decidit concedir 10.000 euros a l’organització a través de la «Convocatòria de subvencions per a actuacions de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social que duen a terme les entitats sense ànim de lucre, les corporacions de dret públic i els ajuntaments de Mallorca 2021».

«Mater amb l’Agenda 2030» té com a finalitats fonamentals: 1) explicar com contribueix Mater a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant tots els seus serveis, projectes i programes específics; i 2) sensibilitzar, assessorar i dotar d’eines al propi personal de l’organització, a empreses i entitats en relació amb l’adopció de noves mesures i estratègies que ajudin a aconseguir els ODS, més enllà de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ja existents.

Pel que fa a la primera d’ambdues metes, gràcies a la Fase 1 del projecte (relativa a la definició i priorització dels ODS per a cada un dels diferents serveis que constitueixen Mater), s’ha posat de manifest que l’organització treballa activament quinze dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta feina ha permès, també, familiaritzar a les persones usuàries i als professionals amb l’Agenda 2030. En el cas de les persones ateses, s’ha optat per explicar aquest concepte a les diverses aules i tallers, adaptant a Lectura Fàcil el material creat.

En relació amb el segon punt assenyalat, des del passat mes de gener fins al dia d’avui, Mater realitza activitats d’intermediació amb cent set empreses i entitats de l’illa en pro d’assolir majors oportunitats per al col·lectiu de persones amb altres capacitats intel·lectuals, millorant la seva qualitat de vida. Així, en el període esmentat anteriorment, s’han aconseguit fins a quaranta-una insercions laborals, tot signant quatre nous acords de col·laboració, els quals se sumen als tretze convenis que, actualment, es troben en vigència. Per altra banda, des del Centre Especial d’Ocupació de Mater, s’ha afavorit la creació de llocs de feina dignes i de qualitat a través de la comercialització de nous articles, com, per exemple, paneres de Nadal (que contenen els productes ecològics i fets a mà per part dels usuaris/àries de l’organització); les quals representen, a la vegada, una opció única perquè les empreses impulsin la seva RSC.