Yusuf Islam: Why I still carry a guitar?

Apareixen les raons que l’han mogut a retornar al món de la música

Gabriel Vich i Martorell

Gabriel Vich i Martorell

Yusuf Islam és el nom que adoptà el famós cantautor conegut com a Cat Stevens l’any 1977 a partir de la seva conversió a l’islam. Interrompé, un any després, la seva més que exitosa carrera musical fins el seu retorn al 2006 amb l’àlbum “An Other Cup”.

El llibre “Why I still carry a guitar” l’escrigué el mateix Yusuf, i fou publicat en el 2014 per Motivate Publishing. No es pot dir que sigui una autobiografia. Es tracta d’una obra més bé breu, on Steven Georgiou narra el seu viatge espiritual dels últims anys i el seu retorn a la música. De fet, el llibre és una forma d’explicar al món no musulmà el seu camí cap a l’Islam, i alhora defensar davant els seus germans en la religió que la música no contradiu ni els manaments de Deu ni del Profeta. Comença, doncs, mostrant el que per a ell són els habituals malentesos que tenen els no musulmans sobre la realitat de la fe islàmica. Conta, també de primera mà, l’experiència vital que l’impulsà a prendre semblant determinació, i fins i tot els episodis familiars viscuts després, destacant les que per a ell foren les conversions de son pare i sa mare just abans de morir.

Bona part del llibre la dedica a contar com invertí la seva fortuna aconseguida com a cantant a construir escoles per a nins musulmans i a explicar la seva particular visió dels fets més rellevants d’aquells anys, sempre des del punt de vista d’un bon musulmà prou conegut a occident per la seva etapa d’èxits musicals. Puntualitza, així, moltes de les coses que es van dir d’ell durant les diferents guerres entre occident i els països àrabs, el cas Rushdie, l’onze de setembre o la primavera àrab. Però sobre tot, reflexiona sobre l’encaix del fet musical en els diferents corrents o escoles de l’Islam.

És a mitjan llibre on apareixen ja les seves primeres reflexions sobre les raons que l’han mogut (afortunadament) a retornar al món de la música, així com tota una sèrie d’arguments i explicacions de perquè això no implica incomplir cap mandat de l’Alcorà. El moment clau fou el dia en què el seu fill Muhammad posà a les seves mans una guitarra que tot just acabava de comprar.

El llibre arriba fins el moment del llançament de l’àlbum “Roadsinger”, i els posteriors preparatius del musical “Moonshadow”, desgraciadament només posat en escena a Austràlia. Des d’aleshores ha publicat ja tres àlbums més, i un quart veurà la llum el proper mes de juny. Com ell mateix diu, “El fet és que la música és universalment present al món, fins i tot a jungles, oceans i deserts; els ocells canten, els mars xoquen i el vent udola. La natura té la seva magnifica cançó en alabança del Creador”.

Suscríbete para seguir leyendo