L’Estat només som jo?

Bernat Morey Colomar

Amb el laissez fer- laissez passer i el cobrar però no governar) molts sub- polítics només serveixen per a fer renou. Hi ha problema de vivenda? No l’hem de resoldre els particulars. És ben lícit que si un llogater em dona el doble que altre que encara m'espenya el pis jo em decideixi per qui em dona més aval i seguretat. Si tots els españoles tenen dret a vivenda digna qui ha de garantir aquest dret és l’Estat amb nostres imposts, no els particulars. I com aquest molt (educació, camins- propietats privades, gestió d’aigua etc.). Un vol ser solidari, però no coió. Saps que és de bo de fer repartir el dels altres. Reparteix el teu primer meiam. Defenses okupes (bancs, pobres i barruts) idò els guardes a ca teva o a ca tots, no a ca meva. Deixem a mi parar ma taula als okupes que vulgui i trii o crii. L’Estat som tots, no sols els que sempre estiren es carro. Buñuel Viridiana dixit.