Avís per navegants i governants

Sebastià Barceló

Els bons navegants són els que tenen un rumb concret per arribar a un destí i fent servir l’experiència i la imaginació resolen les dificultats que van trobant en el seu camí. Quelcom semblant es pot dir dels governants autonòmics i dels candidats.

En la meva opinió molts votants que no són militants d’un partit, la majoria, guien la decisió del seu vot per les següents circumstàncies: El coneixement dels candidats i la confiança que l’inspiren. Els problemes que els afecten i les expectatives que els governants les solventin.

Si hi ha problemes que consideram greus que no es resolen i que, maldament es tractin, no es fa res efectiu per resoldre’ls, els votants votaran en contra dels governants o se abstendran.

Quin són els problemes concrets que em preocupen perquè no es solucionen?

L’encariment de l’habitatge, lligat a una construcció orientada als rics, majoritàriament estrangers.

La saturació dels carrers, carreteres, serveis públics (llistes d’espera a la sanitat pública), centres escolars...

L’augment del turisme i de la immigració, la regular i la irregular que amenacen la sostenibilitat ecològica i, també el present i el futur de la llengua i la cultura pròpia.

L’augment de la desigualtat econòmica i social que crea les condicions de l’anomia (desconeixement i despreci de les normes que regeixen la convivència) i la conseqüent conducta il·legal i la delinqüència.

La sensació de descontrol, desordre i inseguretat (agressions, vandalisme, robatoris, ocupacions, comerç il·legals de drogues i altres).

Convé tenir clar que per a la solució d’alguns problemes es necessita la cooperació dels governants estatals i fins i tot dels europeus. Però ens interessa, i molt, saber què han fet fins ara, què fan i què pensen fer els candidats.