Els que vivim a Establiments patim les conseqüències d’una manca de gestió del fems. Exemple més proper, passejant devers les 8 pel Camí del Delme em trob una furgoneta de treball aturada a la vora dels contenidors. Esta posant uns sacs. S’afanya, no ha aturat el motor i parteix. El camió que recull fa poc que ha passat. Mir que hi ha: 5 sacs plens d’enderrocs. Això es repeteix molt de dies. I quan els operaris volen moure els contenidors, es troben una desagradable sorpresa. Hi ha gent de fora d’Establiments que aprofita la manca de control per dur coses que no s’atreveix a llençar a prop de ca seva. Les zones de contenidors sovint semblen un femer. La majoria dels veïns respecten les normes, però hi ha una minoria que o no les coneixen o, se les passen pels forro.

I és que ningú no controla. En els més de 40 anys que he viscut a Establiments només una vegada he vist una persona, fa devers 20, que semblava que estudiava el problema al Camí del Forn des Vidre. Al cap de poc temps, llevaren el contenidor que estava envoltat de fems i el fems que l’envoltava. El problema a aquel punt no es va reproduir,... però aparegué als altres emplaçaments.

També de tant en tant qualque passejador de ca deixa els excrements en terra o en una bosseta que ningú recull (bé, jo que no tenc ca ho faig). L’antic agranador que anava revisant els carrers fa temps que el llevaren...

Tenc una experiència positiva. Fa també molts anys anava a llençar una bossa de papers a un contenidor blau i la bossa no passava pel forat i no es podia obrir. Com que frissava per por de perdre l’autobús, vaig deixar la bossa en terra aferrada al contenidor. Un jove em va un gest que volia parlar amb jo. Em va dir que no es podia deixar fora del contenidor. Li vaig dir que ho havia fet per no perdre el bus. Em va dir que en aquest cas m’hauria de multar, mostrant-me una credencial que duia amagada. Vaig reconsiderar la meva actuació, buidant la bossa. Si ningú controla ni es sanciona els abusos, difícilment es resoldrà el problema.