Educació o Exèrcit: on van els nostres impostos?

Alumnes de 4T d’ESO del col·legi Francesc de Borja Moll (S’Arenal)

Tots els ciutadans adults paguen impostos que financen àmbits diferents: la sanitat pública, la defensa, l’educació, entre altres. A cadascun d’aquests àmbits li correspon una quantitat: els pressupostos generals de l’Estat per al 2022 estableixen que al ministeri de Sanitat Pública li pertoquen 2.828 milions d’euros; al de Defensa, 10.152 milions; i al d’educació, 5.605 milions. Com a alumnes, quan ens fixem en aquestes xifres, ens sorprèn la diferència aclaparadora que hi ha entre els pressupostos per a l’educació i la Defensa, i considerem que no hauria de ser així.

D’una banda, el desenvolupament de la nostra comunitat està principalment determinat per l’educació. Aquesta influencia tant el nostre benestar i la convivència com el progrés econòmic. No obstant això, l’educació no tan sols consisteix a aprendre informació, sinó que també té com a objectiu promoure valors fonamentals humans i inspirar les noves generacions per a enriquir la cultura del país, creant futurs treballadors eficients.

D’altra banda, per culpa de la falta de presencialitat a les classes pel Covid, molts alumnes han patit una baixa rendibilitat als estudis. Tot això aclareix que per a poder estudiar i aprendre de manera adequada, és imprescindible tenir unes bones instal·lacions. Així mateix, és important obtenir una bona formació per part del professorat en el centre educatiu. Les persones ben formades donen un bon servei per al futur i són les que millor representaran el nostre país. En canvi, una mala educació dona lloc a una societat més empobrida. 

En conclusió, donar importància a l’ensenyament és vital per a créixer com a societat, ja que els joves d’avui seran els líders del futur. A més, millora el nivell de benestar de la societat i de vida de les persones. Si donem més importància a la defensa que a l’ensenyament, com avançarem com a societat? És veritat que l’Exèrcit és important, però l’educació ofereix un servei més ampli i perspectives de futur (12 milions d’estudiants davant de 135.000 efectius militars). Per això és necessari, per al país, augmentar el pressupost destinat a l’educació.