Diu la conselleria que no se fan més vivendes socials per que als constructors no els surt a compte. Fotre!, si poden guanyar doble per mateixa feina per un rus o un alemany per que fer capses de mistos. No són beneits. I si veuen al Govern contractant a grans empreses foranes envers de les locals per a escoles o centres de salut que han de pensar? Per això els edificis públics construïts durant la República són millors i aguanten més que l’obra nova. Una idea? Armar un cos públic de picapedrers, fusters, pintors, margers o llanterners sols per obra pública. Una part fixa i altra interina segons necessitats. Així se podrien dedicar a construir habitatges de protecció oficial, escoles, centres de salut. Pot ser els edificis ens sortirien més cars avui si les fessin millor però durarien més. I els doblers públics se repartiren altre pic aquí i entre tots. Doble guany.