TRIBUNA

Massa turistes: una percepció confirmada

Jaume Garau i Salas

Jaume Garau i Salas

Moltes vegades es respon a les crítiques al turisme de les nostres illes, amb la frase de «tots vivim del turisme», cosa que es contradiu amb les dades del recent estudi publicat pel Govern (AETIB / Enquesta d’opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears, 2022) on el 46,7% no fa feina en el sector turístic. Aquesta enquesta s’ha realitzat durant el mes d’octubre i principis de novembre de 2022, on el turisme ja havia tornat als nombres semblants del 2019. L’enquesta es va fer entrevistant a 1500 persones i amb una qualitat tècnica contrastada.

També hem sentit parlar del fet que l’actual turisme és estimat per tota la gent excepte una minoria que sempre protesta per tot. Idò el mateix estudi ens diu que el 29,5% no està satisfet amb el turisme a les Illes. També que pel 21% opina que empitjora la seva qualitat de vida i que per un 52% el patrimoni cultural se’n veu perjudicat.

El mateix estudi ens dóna una dada espectacular, literalment diu «per illes, a Mallorca hi ha un 69,4% dels residents que opinen que arriben massa turistes o massa en períodes concrets de l’any. A Menorca i Pitiüses aquest percentatge augmenta fins al 74,4% i 74,5% respectivament. Estem parlant de més de 800.000 persones!

El percentatge de persones més satisfetes amb el turisme és curiosament a Menorca, arribant al 60%, però també és un 60% els que consideren que el turisme millora el seu patrimoni. En general, a les Illes hi ha un 64,8% de persones satisfetes amb la relació entre turisme i patrimoni cultural, cosa que no passa així amb el medi ambient, ja que un 52,7% pensa que el turisme el perjudica.

Pe que fa al turisme de creuers les dades són contundents. Un 63,2% dels residents ha manifestat estar a favor de la limitació de creuers, i quan les persones enquestades tenen estudis superiors, el percentatge puja al 75%. Quan es demana a la gent sobre l’Impost de Turisme Sostenible, «l’ecotaxa», només un 21,4 % dels enquestats declara «conèixer la mena de projectes on s’inverteixen els diners recaptats, mentre que un 19,7% ha declarat, fins i tot, no conèixer què és». Si parlam del producte estrella de la nova Llei Turística, l’economia circular» només el 28,8% dels residents amb estudis superiors coneixen el concepte i les seves implicacions, el 73% no n’ha sentit parlar mai.

Les dades obtingudes mitjançant aquesta tècnica quantitativa, es complementen perfectament amb les obtingudes mitjançant una tècnica qualitativa, usada recentment a les Illes: l’Assemblea Ciutadana pel Clima, que ha tingut lloc a Mallorca recentment. Es tracta d’una experiència pionera a l’estat espanyol, composta per 60 persones majors de 16 anys i escollides pel mètode de sorteig amb criteris de representativitat social i territorial. Es van dur a terme cinc sessions, totes amb una participació altíssima, per fer propostes motivades per la pregunta: què necessitam fer a Mallorca abans del 2030 per afrontar l’emergència climàtica de manera efectiva i socialment justa?

Algunes de les propostes aprovades amb més d’un 90% de consens en aquesta Assemblea pel Clima varen ser: limitar el nombre de visitants que arriben a Mallorca i de creuers turístics de manera més ambiciosa a la normativa actual (que ara és de tres creuers al dia), regular i limitar les embarcacions a tota la costa per evitar la massificació i la destrucció de la posidònia i els espais marítims, així com el nombre de cotxes de lloguer i el nombre de vehicles que arriben a Mallorca.

Per acabar hem de recordar la definició que fa l’Organització Mundial del Turisme sobre «turisme sostenible», «El turisme que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones.»

Sabíem de fa anys que mediambientalment el nostre sistema turístic no era sostenible, ara es confirma d’una manera definitiva, que tampoc és sostenible socialment, ja que la comunitat amfitriona està molt afectada per l’actual turisme de masses excessiu.

Esperem que en el debat electoral que ara ha començat, els partits polítics defineixin quina és la seva posició respecte a la limitació del turisme de masses a les nostres illes i quines són les accions concretes que desplegaran en els pròxims quatre anys a tots els nivells: internacionals, nacional i autonòmic.