La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dels grans reptes de la nostra societat. Gràcies al feminisme s’han trencat barreres que semblaven impossibles de rompre: el dret a l’educació, al sufragi, a la ciutadania, al salari propi, al divorci, a l’avortament... L’emancipació de les dones transforma les societats, per això els fonamentalismes en són tan reticents.

La igualtat i la llibertat són pilars fonamentals del projecte socialista, entenent la llibertat com a l’absència de dominació. La desigualtat és una estructura social que cal combatre i la desigualtat entre dones i homes és una de les més atàviques. La violència cap a les dones és una de les manifestacions més crues, però no és l’única: la prostitució i l’explotació sexual, el lloguer de ventres, la feminització de la pobresa, l’escletxa salarial, els sostres de vidre, la infravaloració de la feina femenina o la difícil conciliació i la manca de corresponsabilitat són altres manifestacions d’aquesta desigualtat que condiciona el benestar de les dones.

Les dones estan en el centre de les polítiques públiques socialistes. Si hi ha un partit que ha ajudat a avançar en la igualtat real i efectiva entre homes i dones, aquest és el Partit Socialista. I, com en tants d’altres àmbits, els socialistes hem estat, som i serem una autèntica factoria de transformació també pel que fa als drets de les dones.

Una de les primeres lleis que va aprovar el Govern de Francina Armengol la legislatura passada fou la d’Igualtat. Una llei que contempla com a violència masclista l’impagament de la manutenció a les dones i els seus infants, l’explotació sexual de dones, la mutilació genital femenina i els assassinats de dones fora de l’àmbit de la parella, i que estableix drets subjectius per a les dones víctimes de violència masclista, posant els recursos necessaris perquè puguin sortir de la situació de violència.

De llavors ençà, són incomptables les mesures que engegades per avançar en igualtat i per protegir les dones víctimes de violència masclista: el Servei d’Atenció Telefònica 24 Hores, la cessió d’habitatge públic perquè les víctimes i els seus fills puguin reconstruir la seva vida, el programa SOIB Dona que els garanteix un any de feina, la coeducació a les escoles, la gratuïtat del curs 2-3 a les escoletes, el I Pla de Conciliació i Corresponsabilitat, i un llarg etcètera de mesures que només són possibles quan governam les esquerres.

El nostre compromís ha estat ferm i ho hem demostrat a cada crisi a què hem hagut de fer front. Sabem que les crisis sempre copegen més les dones, i a diferència de l’anterior crisi -on el PP va retallar drets i serveis públics, com les escoletes 0-3 anys, va eliminar deduccions fiscals, va apujar tots els impostos (inclòs l’IVA) i va aprovar lleis per torpedinar el dret a l’avortament- els socialistes hem desplegat el major escut social per garantir el benestar individual i social de les dones, incloent-hi mesures per alleugerir la pujada de preus.

Però no ens conformam. Els i les socialistes volem seguir impulsant polítiques feministes transformadores, i ho farem de la mà de Francina Armengol, una dona que ha trencat sostres de vidre convertint-se en la primera dona presidenta del Govern de les Illes Balears i que coneix perfectament els reptes de les dones d’aquestes illes. Perquè l’agenda feminista socialista és garantia de seguir avançant des del rigor enfront de les amenaces reaccionàries que ens volen arrabassar els drets i llibertats conquerits amb la lluita de tantes dones.