Opinión | Tribuna

Atenció primària, una prioritat constant

L’atenció primària és el primer nivell assistencial per a la població dins l’amplia xarxa que és el Sistema Nacional de Salut. En ella hi fan feina metges de família, pediatres, infermers, comares, tècnics auxiliars d’infermeria, administratius i auxiliars administratius, fisioterapeutes, odontòlegs, higienistes dentals i properament psicòlegs clínics, entre d’altres.

Algunes de les característiques que identifiquen l’atenció primària són l’accessibilitat de la població a aquest primer nivell assistencial, és a dir, la possibilitat de tenir una cita amb el professional o de rebre atenció urgent si és necessari; la longitudinalitat, és a dir, el fet que hom sempre sigui atès per un mateix equip de professionals al llarg de la vida; la professionalitat dels que hi fan feina, és a dir, l’excel·lent formació i capacitació; i l’orientació del treball cap a la comunitat, atenent les diferents malalties i fent tasques de prevenció i promoció de la salut.

Per totes aquestes raons s’ha fet valer l’afirmació que l’atenció primària resol entre el 85 % i el 90% dels problemes de salut de la població, i intervé activament orientant i coordinant en el percentatge restant. Essent conscient d’aquesta premissa, la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears va definir en 2016 el Pla Estratègic d’Actuació, en el qual l’atenció primària —juntament amb l’atenció a la salut mental, l’impuls de la salut pública i l’abordatge de malalties cròniques— és cabdal.

L’atenció primària a les Illes Balears ha estat prioritària per a aquest Govern. D’aquesta manera, el pressupost i la despesa autoritzada ha crescut any rere any. Tanmateix, no sempre ha estat així: entre els anys 2011 i 2013 la despesa en atenció primària es va reduir un 24%. En canvi, entre els anys 2015 i 2021 el pressupost destinat a atenció primària es va incrementar un 35,8%.

Actualment, el pressupost del Servei de Salut destinat a l’atenció primària és el 24% del pressupost total. Els doblers destinats a l’atenció primària a les Illes Balears mai no havien assolit aquest percentatge.

En els darrers sis anys aquest Govern ha incrementat en 137,5 milions d’euros el pressupost d’atenció primària. Aquest doblers s’han destinat majoritàriament a incrementar el nombre de professionals que fan feina en els centres de salut i unitats bàsiques.

Així, l’augment del pressupost ha significat un increment constant de recursos humans en aquesta àrea assistencial. Hem passat de 2.890 llocs de feina a atenció primària l’any 2015 a 3.806 llocs de feina l’any 2021. En sis anys el nombre de professionals que fan feina a atenció primària ha crescut un 35,8 %. Avui hi ha 916 llocs de feina més que fa sis anys.

Tot i això, estam segurs que encara no és suficient. Necessitam més professionals i més millores organitzatives, però continuarem fent feina per aconseguir-ho. És la línia marcada com a objectiu i no escatimarem cap esforç per seguir millorant el nostre sistema sanitari.

Tothom sap que la pandèmia generada per la covid-19 ha colpejat durament tot el sistema sanitari i una part important d’aquest pes ha recaigut sobre l’atenció primària.

Ara és el moment de tornar al Pla Estratègic d’Actuació de 2016 i seguir impulsant els projectes prioritaris. És el moment de deixar enrere la pandèmia i de tornar als projectes que permetran consolidar a les Illes Balears allò que ha estat una prioritat constant per aquest Govern: una atenció primària accessible, resolutiva i de qualitat.