15 de octubre de 2018
15.10.2018
Especial Turismo Plus 2018

Inversió i allotjament

Qui no ho pugui invertir per falta de recursos o perquè ja no disposa d´energia personal, el seu negoci desapareixerà o passarà a altres mans

15.10.2018 | 13:54
A Foro Turismo+, hi veurem quines són les empreses que venen i compren, els bancs que donen més suport a la inversió i els principals fons d´inversió que cerquen ampliar el seu portafolis.
Centenars de milers de persones viatgen diàriament arreu del món. Si els seus desplaçaments són fora de la seva residència habitual necessiten pernoctar a qualque lloc. Uns ho fan a cases pròpies, uns altres aprofiten famílies o amistats, d´altres van a domicilis particulars mitjançant els avantatges de les plataformes de lloguer, i una nombrosa part d´aquests viatgers prefereixen fer-ho a establiments hotelers amb les seves diverses modalitats.

Com que aquest moviment massiu de persones, segons totes les indicacions, continuarà augmentant dia a dia, satisfer la necessitat de pernoctar farà que el futur del negoci d´allotjament resulti atractiu per emprenedors i inversors. És evident que hi haurà alts i baixos en la demanda, però la intuïció i l´anticipació dels veritables emprenedors faran possible que encertin gairebé sempre amb les seves decisions empresarials. 
 

Aquí, a les Illes, tenim una oferta d´allotjament molt variada. El model hoteler predomina damunt tots els altres. És en aquest sector on es presenten interessants oportunitats d´inversió, ja sigui per mantenir els estàndards, per reposicionar-se, canviar de model o per vendre els immobles i els seus negocis a altres emprenedors. El sector hoteler està sofrint una certa transformació. Tot i que la seva atomització encara és considerable, de forma pausada estam veient com els grups o cadenes van absorbint actius, ja sigui mitjançant l´adquisició de la propietat, el lloguer o la simple gestió. Per altra banda, la competència domèstica i forana obliga a combatre l´obsolescència d´una part de l´oferta. Inqüestionablement s´ha que invertir si es vol subsistir. Qui no ho pugui fer per falta de recursos o perquè ja no disposa de la necessària energia personal, el seu negoci desapareixerà o passarà a altres mans. Sovint veiem com emprenedors dels anys seixanta o setanta es desfan dels seus negocis per cansament o per falta de continuïtat familiar. 

Dit tot això, serà molt interessant escoltar les intervencions dels diversos ponents que participaran en el Foro Turismo+ 2018 que tindrà lloc al Club Diario de Mallorca el proper dilluns dia quinze d´octubre. Allà, hi veurem els moviments nacionals i internacionals en matèria d´inversió hotelera, quines són les empreses que venen i compren, quins són els bancs que donen més suport a la inversió, quins són els principals fons d´inversió que cerquen ampliar el seu portafolis  i quina és la seva incidència en la eclosió, ampliació o transformació de grups hotelers. Serà una bona oportunitat per conèixer quines són les claus d´una exitosa inversió en el sector d´allotjament.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook