La Retirada (1938)

Honorat Domènech Ferrer

«Tinent ! Agafi dos homes, pugi al turó de l’esquerra i intenti aclarir la posició de l’enemic...»

Tres cossos inerts al revolt de la carretera, al peu del turó. Un sergent de la Divisió de Navarra s’hi acosta: «Nuestros cazas han hecho un buen trabajo».

Escorcolla un dels cadàvers, el d’un oficial. De la bossa en treu un paquet de tabac amb alguns cigarrets, una llauna de conserva mig buida, un carnet de tinent de la 32ena. Brigada Mixta i una llibreta petita de tapes negres. La fulleja:

«Fatiga. 

La carretera, els camions, el fang, 

les estrelles pàl.lides damunt,

xiula el vent entre els pins de la garriga. 

La carretera, els camions, el fars.»

El sergent es posa dret i tira la llibreta en terra.

« ¡Eladio, Soriano! Sacadme los fiambres de la carretera. Enterradlos por ahí. Pasaremos la noche en la casa abandonada».

I amb una puntada de peu tira la llibreta dins el fang de la cuneta.

En commemoració del 14 d’abril i de la República, perduts per sempre el 39.