Orient mitjà

Jaume Frontera Pascual

Mil nou-cents quaranta-vuit

és l’inici del problema

i avui en dia aquest tema

de la pau en fa un gran buit.

Sempre són dues maneres

que tenen de veure el món

amb religions que són

al mateix temps «vertaderes»...

Segons Nacions Unides,

toca haver-hi dos Estats

amb pobles ben separats,

i avinences assumides.

Això no ha estat mai possible:

els jueus i els palestins

duen tots dos molt endins

un odi massa terrible.

Per a alguns és mal d’entendre

el conflicte permanent.

És que no hi ha ni un moment

que dels fets vulguin aprendre.

Mentrestant nins i civils

ben sovint perden la vida.

Innocents, sembla mentida,

i quasi sempre el humils.

El pitjor és el terrorisme

que no fa distinció

espargint sempre l’horror

envers del germà proïsme.

La Terra, que és una nau,

de nosaltres necessita

l’oració més ben dita,

perquè els déus li portin PAU.