De futbol i de capacitació

Bernat Morey Colomar

En 30 anys d’ensenyar observem com en bàsket, bolei o qualsevol joc i deport les dones mostren mateixa capacitat intel·lectual que els homes i de nines, sempre més majors, mostren millor cohesió i capacitat de lideratge però el fet no se reproduïa llavors de majors en el futbol. En la resta si. Enguany a la fi s’ha vist que també fan futbol igual o millor que els homes, amb 30 anys de retràs per mors tropa Rubiales. I això que amb Rubiales el futbol femení ha florit. De personatges com ell sempre n’hi haurà i de dones igual i la gent així ja no haurien d’accedir a càrrecs públics importants. Ja no parlem de futbol, que és federació privada, parlem d’Ajuntaments, de Diputats, d’exèrcit o d’Universitats. Per exercir càrrec públic reclamem educació i formació adient. Saber estar en el lloc que toca i saber- se posar en el lloc dels altres. Els ciutadans tenim dret a ser representats i a ser tractats amb dignitat. A ser atesos en nostra llengua. Idees? Que a tot candidat se li exigeixi formació per a no fer el ridícul collons Rubiales. Ell no en te de formació, mai la necessitada, però tenim Diputats encara més ases i formats a Deusto. Els pocavergonyes que Labordeta envià a la mierda. Quina formació i vocació de servei tenen aquests per molt votats que siguin? Qui els selecciona i controla? Per que Rubiales cobra dels futboleros, però als altres els paguem tots.