Confusió

Cartas de los lectores

Cartas de los lectores

Jaume Frontera Pascual. Palma

Davant la confusió

que pateix el personal

no es viu de forma normal

en aquesta nació.

Resulta que la Justícia

ara ha de dictaminar

allò que pot suposar

el virus de la malícia.

D’una part, els sanitaris

prediquen el que és millor,

però un jutge, oh, Senyor!

bé pot rebutjar els calvaris.

Ai, si la Judicatura

mai no se posa d’acord!

En quines mans és la sort

de tota aquesta aventura?

També té culpa el Govern

per no legislar quan toca

i embullar massa la troca

allargant aquest «infern».

Diu que ja l’estat d’alerta

sols és cosa del passat

i que, per tant, s’ha acabat.

Ben prest veurem si l’encerta.

Accelerem les vacunes

com a l’únic bon remei

perquè veim sovint la llei

massa plena de llacunes.

I, sobretot, més prudència

sempre per part de tothom.

A veure si trobam com

desapareix l’emergència.

Suscríbete para seguir leyendo