Utilització de tela en lloc de paper o plàstic. Aprèn a embolicar d’una forma artística i pràctica amb la tècnica japonesa anomenada Furoshiki, homòloga

del nostre Mocador de Bolic. Cada Fu·roshiki té una història i és un regal en si mateix.

El Furoshiki simbolitza un cicle: Emboliquem les coses fermant els extrems

de la tela, fent nusos diferents segons el que necessitem embolicar, però un cop

desfem l’embolic, la tela s’estén en la seva forma original.

La forma en la qual està embolicat un regal al Japó significa dignitat, educació i respecte a qui es fa el regal. El Fu·roshiki representa un medi per expressar aquest sentiment.

A càrrec de Bolic d’herbes. Etnobo·tànica Aplicada. Organitzat per l’Ajun·

tament d’Algaida. Activitat gratuïta.

Inscripcions a la Casa de la Vila fins dia 24 de desembre. Places limitades. A la

sala d’exposicions del casal Pere Cape·llà. Programes a part.