La Direcció Insular de Desenvolupament Local compta per 2022 amb un pressupost total de 19,7 milions d’euros), que es vehiculen a través de la convocatòria de subvencions per dur a terme actuacions de competència municipal i de la convocatòria d’ajudes per implementar els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquesta quantitat forma part de la partida del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local que gestionarà durant 2022 un pressupost de 31,76 milions d’euros.

Subvencions i ajudes

Quant a la convocatòria d’ajudes, es manté la inversió anual de 10 milions d’euros, com es fa des de 2019, i, com que serà una convocatòria pluriennal, s’asseguren 10 milions més per a 2023. Aquestes subvencions, que suposen ajudes de fins a 260.000 euros anuals per municipi, permeten que els ajuntaments duguin a terme millores en edificis i espais públics així com a serveis municipals, com ara clavegueram, parcs infantils, arxius, centres cívics, etcètera. 

En el cas de les ajudes per als PAESC, es produeix una millora considerable, ja que l’anualitat augmenta en 1,75 milions d’euros respecte de 2021, arribant a un total de 3,5 milions. Aquesta també serà una convocatòria pluriennal (2022-2023), per la qual cosa el Consell destinarà els pròxims dos anys 7 milions perquè els municipis facin passes cap a l’estalvi energètic i la reducció de gasos contaminants. Així mateix s’hi sumen 5,5 milions més del pla de subvencions 2021-2023 per a projectes de sostenibilitat i eficiència urbana, duit a terme amb el Govern balear i els ajuntaments que permet unes 160 actuacions. A més a més, a través de la Direcció Insular de Gestió i Suport Municipal, es presta servei tècnic per garantir el funcionament dels sistemes informàtics i telemàtics dels ajuntaments; s’ofereix assessorament jurídic i formació al personal municipal. 

Polítiques municipals de joventut

El suport als municipis també serà en l’àrea de joventut. El Servei Insular de Joventut creix un 33%, fins al milió d’euros. Per això, s’amplia el suport econòmic als municipis de Mallorca per fomentar el desenvolupament de polítiques locals de joventut, i s’inclouen, per primera vegada, els municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants.

Paral·lelament, es manté el suport a l’associacionisme juvenil, ja que es consolidarà el servei d’assessorament jurídic i fiscal, i s’adaptarà la convocatòria de subvencions a la realitat associativa insular.

En el cas del Servei de Participació (210.680 euros), s’impulsarà la formació entre el personal associatiu i municipal per a la realització de projectes i processos participatius.

Impuls a l’economia

Com en anys anteriors, el pressupost de la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca augmenta, fins a arribar als 3,7 milions d’euros. Per això, creixeran les partides destinades a subvencions a favor d’empreses, entitats i ajuntaments per arribar a més projectes que fomentin l’economia de Mallorca. Es preveu que, en total, es convoquin ajudes per un total de 2 milions d’euros. 

Igualment, l’augment en el pressupost d’aquesta àrea clau del Consell també es plasmarà en el suport a l’economia social. El 2022 l’Associació Mercat Social rebrà 50.000 euros per fer actuacions de foment de l’economia social i solidària entre les entitats locals. 

Pel que fa al sector de l’Artesania, es mantindran les subvencions, i augmentarà la quantia d’aquelles destinades al foment dels oficis artesans, sumant un total de 337.000 euros (100.000 més dels que s’han repartit enguany). També es convocaran de nou els premis d’Artesania, que s’han reprès després de tres anys, i es recuperaran els de l’Oficina de Responsabilitat Social (ORS).