El camí cap a uns serveis municipals més verds i sostenibles va arribant a totes les àrees de gestió de les entitats locals. És per això que la Federació Espanyola de Municipis i Pronvíncies ha presentat el projecte «Recomanacions per a la Contractació dels Serveis de Manteniment d’Infraestructura Verda» impulsat per la Xarxa de Governs Locals +Biodiversitat, de la FEMP , juntament amb ASEJA (Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics) i AEPJP (Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics) 

Orientar en la contractació

Les Entitats Locals s’enfronten moltes vegades a la redacció de plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, a fi de licitar contractes de serveis de gestió d’infraestructura verda. Una tasca que pot resultar complexa si no es disposen de les eines i els recursos necessaris. Cadascuna de les fases en la gestió d’un projecte d’Infraestructura Verda Urbana és clau per poder oferir un entorn sostenible i saludable, que funcioni com un servei centrat a la ciutadania. Aquest document és un impuls per assolir una millor coordinació entre empreses i institucions.

El text presentat és un document de recomanacions per a la preparació de l’expedient de contractació d’un servei de conservació i manteniment de la infraestructura verda de les Entitats Locals. Té per objecte oferir una sèrie d’orientacions per ajudar els seus departaments tècnics i juridicoeconòmics en la presa de decisions per preparar el contracte.

El document analitza tots els passos que requereix la preparació dels plecs de la licitació, des de la definició de les necessitats que presenta la infraestructura verda de la localitat; la determinació i el càlcul del pressupost destinat a la seva conservació i manteniment; lelecció de la modalitat contractual; la fixació dels criteris per a l’admissió d’empreses i l’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu; fins a les prescripcions tècniques i administratives que regiran l’execució del contracte.

Aquesta guia analitza i gestiona els passos que requereixen per a la preparació dels plecs de la licitació, des de la definició de les necessitats que presenta la infraestructura verda urbana, com ara la determinació i el càlcul del pressupost destinat a la seva conservació i manteniment, així com la elecció de la modalitat contractual, la fixació dels criteris per a l’admissió d’empreses i l’adjudicació en base a la millor relació qualitat – preu, fins a les prescripcions tècniques i administratives que regiran l’execució del contracte, incloent-hi la documentació administrativa en què s’han de recollir tots els aspectes necessaris per a la licitació.