08 de julio de 2020
08.07.2020
Diario de Mallorca
Especial Enseñanza

Innovació educativa, aules emocionants i resultats acadèmics

Els alumnes són en tot el moment els protagonistes de la seva educació, un projecte integral creat i pensat perquè els alumnes aprenguin gaudint al llarg de totes les etapes educatives

08.07.2020 | 14:22
A totes les aules treballen de manera individual amb cada un dels alumnes oferint-los estratègies i els recursos que millor s'adaptin a les seves necessitats.

­La Salle, des del seu origen, és una institució educativa abocada permanentment a la innovació pedagògica i metodològica. Els alumnes, amb el seu creixement personal i acadèmic, són la raó de ser de La Salle.

Als centres educatius de La Salle de Mallorca (Inca, Manacor, Palma i Pont d'Inca), ofereixen als seus alumnes totes les eines necessàries per esdevenir persones formades en valors i estudiants amb criteri propi. Treballen amb metodologies actives perquè l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. A totes les aules (d'infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius) treballen de manera individual amb cada un dels alumnes oferint-los les estratègies i els recursos que millor s'adapten a les seves necessitats, de manera que sempre reben atenció personalitzada.

El projecte educatiu integral està creat i pensat perquè els seus alumnes, els vostres fills, aprenguin gaudint al llarg de totes les etapes educatives. Els alumnes són en tot moment els protagonistes de la seva educació. Els equips de professors, personal administratiu i serveis de tots els centres treballen i s'esforcen perquè el projecte educatiu estigui sempre actualitzat i adaptat als canvis socials, però sense oblidar mai l'essència de La Salle: una escola cristiana al servei dels més necessitats.

Educació en línia i covid-19

L'educació en línia derivada de la necessitat provocada per la pandèmia del coronavirus ha estat (i continua essent) un dels temes més importants d'aquests darrers mesos en l'educació.

La Salle ha donat una resposta integral a tots els seus alumnes gràcies a tota la feina prèvia, durant anys, de formació de tots els claustres i de totes les eines amb les quals ha estat treballant habitualment. La seva plataforma educativa, Sallenet, a més de tot el paquet d'eines que els proporciona Google a través de GSuite, ha fet que tots els seus alumnes hagin continuat amb la seva tasca i formació des de ca seva, permanentment guiats pels seus professors i tutors. Una feina encomiable de famílies, alumnes i professors.

Una de les qüestions que més estan que treballant i cuidant de cara al curs vinent és la seguretat a les aules i als espais comuns de tots els alumnes, professors i personal d'administració i serveis. S'hi estan implementant perquè el curs comenci amb totes les mesures de seguretat necessàries i indispensables per al desenvolupament tranquil i sense ensurts de l'any acadèmic que començarà el mes de setembre.

Pastoral

Poder oferir l'experiència de l'acompanyament dels seus alumnes en el camí de la fe es desenvolupa mitjançant una dinàmica molt lasal·liana: la reflexió del matí.
En aquesta línia destaquen també tutories col·lectives i personals, campanyes solidàries, celebracions eucarístiques o de la Paraula, preparació i celebració dels sagraments de la primera eucaristia i de la confirmació, col·laboració amb parròquies com a catequistes...

Plurilingüisme i programes internacionals

A La Salle donen especial importància a l'aprenentatge d'idiomes; és molt important que els alumnes sàpiguen expressar-se i comunicar-se en una segona i fins i tot una tercera llengua. Per tot això, a més d'algunes assignatures impartides en llengua estrangera, generalment anglès o alemany, compten també amb auxiliars de conversa.
Solidaritat i valors

A La Salle, tota l'educació i tots els ensenyaments estan basats en els valors cristians del respecte, la tolerància, la companyonia, la solidaritat –especialment amb els més necessitats– i la igualtat d'oportunitats per a tots. És per aquest vessant social i solidari que La Salle, a través de la Fundació Proideba, coordina tres pisos d'emancipació de joves majors d'edat que han hagut de deixar els pisos d'acollida en complir devuit anys. De moment, són vuit els joves acollits.

MÉS INFORMACIÓ:

Col·legi La Salle Palma
Camí de Son Rapinya, 29
971 60 63 97
palma.lasalle.es

Col·legi La Salle Inca
Carrer de ses Coves, 61
971 50 03 65
inca.lasalle.es

Col·legi La Salle Pont d'Inca
Carrer la Salle, 15
971 60 02 49
pontdinca.lasalle.es

Col·legi La Salle Manacor
Carrer de S.J. B. de la Salle, 2,
971 55 02 78
manacor.lasalle.es

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!