Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Ramon Medel, el primer ‘Cicerone’ de Palma

Ramon Mendel va escriure també poesia singular;

i la seva habilitat com a pintor heràldic, fou irrefutable

David Albert.

Ramon Medel y Martínez (1815-1877) era, per sobre de tot, home de teatre. Actor, però també dramaturg consumat; tant podia escriure a corre-cuita una obra teatral com fundar un setmanari literari. A més, la poesia que va compondre és singular; i la seva habilitat com a pintor heràldic, irrefutable.

Així ens presenta David Albert aquest personatge polifacètic del segle XIX en el seu treball Ramon Medel (1815-1877). Vida i obra d’un il·lustrat romàntic, entre la raó i el somni. Medel va viure a Palma de 1847 a 1850 i ens deixà una obra que es considerada la primera guia sobre la ciutat escrita en castellà: el Manual del viajero en Palma de Mallorca, publicat el 1849 per la Imprenta Balear a la mateixa ciutat.

Ramon Medel (1815-1877). Vida i obra d’un il·lustrat romàntic, entre la raó i el somni | David Albert Vázquez. Lleonard Muntaner. 168 pàgines. 22 euros.

Ramon Medel (1815-1877). Vida i obra d’un il·lustrat romàntic, entre la raó i el somni | David Albert Vázquez. Lleonard Muntaner. 168 pàgines. 22 euros.

Seguint un eix cronològic, el llibre desgrana pàgina a pàgina la biografia de Ramon Medel, des del seu naixement a Madrid fins el seu periple com a actor arreu de la geografia espanyola, la seva obra, les seves amistats, els seus projectes i, sobretot, la seva estada a Mallorca. D’aquesta manera, al llarg de 165 pàgines podem fer un recorregut al llarg de la seva vida i descobrir l’interès de Medel per la història, la heràldica o les biografies, lluny i a la vegada a prop de seu dia a dia entre bambolines.

L’assaig intenta esbossar el pensament de Medel, i si bé David Albert escriu des del punt de vista d’un historiador, queda una mica timorat a l’hora d’analitzar amb la profunditat que mereix les obres del biografiat a través de la hermenèutica o la literatura. En canvi, sí es mostra oportú a l’hora d’interpretar-les des d’un punt de vista històric i és valent proposant hipòtesis suggestives sobre Medel i el seu entorn, per donar-nos un context colorit i encertat de l’època en la qual va viure.

Aquesta perspectiva sobre Medel és un llibre sense pretensions, organitzat en capítols que poden llegir-se de manera aïllada, cercant una aproximació a la vida d’un autor del qual ja coneixíem gran part del seu treball, però del qual facetes tan fonamentals com la data de naixement o ciutat d’origen encara eren una incògnita. No cal descartar les relacions amb coneguts literats de la Renaixença, els erudits o la noblesa de Mallorca; o la seva labor, freqüentment reclamada, com a pintor heraldista.

En resum, podem valorar molt positivament les aportacions que David Albert fa sobre la vida i obra de Ramon Medel, si bé ens deixa clar que l’assaig que el lector té a les mans no vol ser definitiu, sinó el punt de partida per a investigacions posteriors més àmplies.

David Albert també és autor de la Història de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresaris de Balears (1906-2014), obra escrita amb David Ribas Ribas (2017).

Compartir el artículo

stats