“Fort me marauell dels philosophs qui foren gentils e hàgron gran sauiesa””

(Ramon Llull)

La figura de Ramon Llull és indiscutible. És un dels nostres homes universals. La seva obra i vida s’estudia a universitats i centres d’arreu del món. I no només com a pensador i literat, també com a matemàtic! A la universitat escocesa de St Andrews, considerada un referent pel que fa a les biografies de matemàtics, Llull apareix referenciat.

Però no és de matemàtiques que vull parlar avui sinó d’una aproximació al gran intel·lectual medieval destinada als nins i joves. Es tracta d’una versió que Ignasi Moreta ha fet del 'Llibre del gentil i dels tres savis', acompanyada d’uns dibuixos d’Àfrica Fanlo.

Tal com avança l’editorial, a través d’aquest llibre Ramon Llull ens ofereix una sorprenent paràbola interreligiosa amb un desenllaç desconcertant. I és que Llull recrea una trobada entre un savi gentil (un pagà, no cristià, segons l’Alcover-Moll) i altres tres homes, savis també, però sí doctes en cada una de les religions europees de l’edat mitjana, la jueva, la cristiana i la musulmana.

La trobada entre aquests homes cultes li serveix a Llull per escriure sobre les maneres d’acostar-se a Déu. No cal desvetllar el final tot i que venint del nostre Homenot es pot intuir.

Llibre curiós, aquest, molt ben editat i que es pot llegir i mirar en família. Lull a l’abast de tots.