Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Carta a la recaptadora de l'ajuntament de Palma

Esperanza Burguera. Palma.

Benvolguda senyora, vull posar en coneixement dels ciutadans «contribuents», el tracte que l’Administració dispensa el seus servents i vassalls.

Fa un parell de mesos vaig rebre notificació de pagament de 4 anys de cop de la taxa de Tractament de residus urbans, per primera vegada. Varem demanar cita a l’oficina de l’ATIB per aclarir-ho. El dia assenyalat ens presentam i a la funcionaria que me va atendre li vaig explicar el tema, i ella amb molt poca empatia me va dir: «Es un servicio que se le ofrece y usted no lo utiliza, reclame por escrito al Ayuntamiento», però, i tornem-hi, «le repito (el mateix)», au arruix. Me volen cobrar un servei que jo o un familiar hem de fer, duent les restes a Son Reus o als primers contenidors que, en el meu cas, es troben a 800 mts de ca nostra.

He de dir que tenc 88 anys, visc tota sola a una zona que no hi ha ni agua corrent, ni clavegueram, ni recollida de fems, ni contenidors, i les poques deixalles van a les gallines o cremades enmig del sementer. Fent cas a la funcionaria i amb ajuda de la família, férem un escrit a l’Ajuntament exposant el tema i adjuntant documentació recollida amb resolucions del Defensor del Pueblo favorables als reclamants i Sentencies del Tribunals Superiors de varies províncies i del Suprem que, entre altres coses diuen: « la existencia de puntos de recogida no permiten acreditar la efectiva prestación del servicio ni permite justificar que èste se realiza de forma efectiva» ... «al no existir contenedor a menos de 300 metros no se considera prestado el servicio y por ello no se realiza el hecho imponible y se declara improcedente el cobro de la tasa» ... «que el servicio de recogida esté establecido y las viviendas se hallen en la ruta que siguen los vehículos de recogida…»

En uns pocs dies reb contestació escrita, on , entre Ordenances, Lleis, Acords i altres, acaba dient «es un tribut que grava no ja la prestació del servei de recollida de residus sinó, la prestació dels serveis de tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans». Es veu que es un model que utilitzen per a tothom, nomes canviant el nom del reclamant, ja que la meva filla que viu al mateix redol , i també afectada ha rebut la mateixa. Que qualcú m’expliqui com se menja aixó, si ni siquiera s’han dignat a respondre el que demano i dubto que hagin llegit l’escrit. 

He fet reclamacions a la Defensora del Ciutadà i al Defensor del Pueblo, per si poden posar un poc de seny en aquest fet. Afegir que el dia 28 vaig rebre una segona notificació que me dona plaç fins el 5 de Febrer per abonar la taxa. Després vendrà l’expedient de liquidació.

L’inici d’un Contenciós Administratiu, tal com va la Justícia, no es resoldria abans d’un parell d’anys. I ho saben. 

Compartir el artículo

stats