La figura de Joan March, en Verga, va ser motiu de controvèrsia a Santa Margalida -la Vila, que en deim els margalidans-, sobretot durant el segle XX, quan hi havia un odi que era mutu entre el poble i ell. És difícil avui trobar persones que nasquessin el segle passat que parlin bé d'en March.

Els motius són molts i diversos, la memòria popular ha transmès al llarg del temps els desencontres dels margalidans amb en March. La veritat és que l'única relació que té el banquer amb el meu poble és que hi va néixer i res pus. No va deixar cap llegat als seus conciutadans, tot això que conten que era un filantrop a la vila no ho va demostrar mai, ni ell ni la seva família.

Com així el 20 de novembre de 1956 l'Ajuntament el declara fill ilustre? Intentaré explicar-ho, les meves fonts són orals però provenen de persones que visqueren ben d'aprop aquell temps a través dels seus parents o amics: Aleshores l'Ajuntament de Santa Margalida no tenia casa municipal en propietat i volia comprar un gran casal situat a la plaça de la vila, però la situació econòmica no era propícia per a poder adquirir l'inmoble; per això pensaren que si el feien fill il·lustre li podrien demanar no que regalés l'edifici al poble, però sí que els ajudàs amb qualque préstec.

Una comitiva municipal va anar a visitar en March a Cala Rajada, el batle i uns pocs acompanyants, al palau de la Torre cega. Quan arribaren l'encarregat d'en March els va dir que esperassin, "vaig a avisar a don Joan que heu arribat?". Al cap d'una estona l'home va tornar i els va dir que "don Joan no els podia rebre".

No és difícil pensar el perquè aquell nomenament de fill il·lustre no és va fer públic per espai de més de cinquanta anys, està clar que se n'havia rigut del sant i de la festa.

Va ser a finals de l'any 2013 quan als arxius municipals se troba l'acta del nomenament, on entre d'altres coses diu: "(...) No puedo silenciar la ayuda que el Sr. March Ordinas concedió al glorioso movimiento nacional del cuál como todos sabemos irradian los beneficios morales y políticos que hasta la fecha ha venido disfrutando España entera?."

Només el capritx dels qui ara governen l'Ajuntament de Santa Margalida ha fet possible l'absurd i la desvergonya de modificar aquella acta de 1956, a través d'un acord en la sessió plenària de fa un parell de dies. Revisaren un acord municipal quan no hi ha motius d'interés general que objectivament ho justifiquin, endemés quan han transcorregut 65 anys i s'ha passat d'un règim de dictadura feixista a un Estat social i democràtic de Dret, i havent-se aprovat una legislació de memòria històrica.

Tot s'intenta justificar amb un informe, el·laborat per un mercenari a sou sense cap escrúpol ni un, obviant allò més elemental: el respecte a la memòria dels margalidans.

Aquest acord és un atac a la dignitat i la memòria de generacions que vegeren i varen haver d'aguantar les atituds d'un autèntic cacic; una societat margalidana que va patir la fam degut al contraban d'aliments que feia en March durant les guerres, per proveir a tots els contendents, famílies amb qualque membre seu que havia d'anar a les guerres colonialistes del nord d'Àfrica, on ell venia armes, època on se va enriquir. Una societat que va veure com una persona estimada com era en Garau moria assasinada a València. Una societat que va patir una de les èpoques més cruels i llargues com va significar la guerra civil, que en Verga havia finançat i havia col·laborat amb el bàndol revoltat.

Esser llest no basta per ser fill il·lustre. Si ser llest és tenir aquests principis -"cada dia neix un pur, només cal trobar-lo"-, premiar una persona que pensa axí és tornar a riure-se'n del poble. Sí, l'actual equip de govern se n'ha rigut, només els ignorants, les panxes contentes i aquells a qui agrada fer mamballetes ho poden veure bé.

En Verga va dir "no tornaré a Santa Margalida fins que aneu vestits de saqueta". No, no havia d'haver tornat de la mà d'aquests que ara governen l'Ajuntament, perquè els vileros no hi anam vestits com a ell li hagués agradat, aquest poble no vol perdre la seva dignitat per moltes barbaritats que facin des de l'Ajuntament.

Modificar l'acta és un insult a tots els republicans i les seves famílies que sofriren més directament i durant dècades les conseqüències d'aquella guerra, que a hores d'ara encara no han aconseguit que les sentències dels tribunals franquistes fossin anul·lades, i ara s'han d'empessolar que els tornin a imposar les coses "per collons", com han fet sempre els cacics, tergiversar l'història. Sí, justícia i reparació.

Més val ser un pobre tender

que en Verga amb tantes pessetes,

s'esquinça ses sabatetes

per comprar vots an es carrer

És una traïció a la memòria popular, no se pot esborrar el passat, s'ha falsejat la història, els margalidants que nasqueren o visqueren durant el segle passat mereixen ser tenguts en compte, i aquesta memòria popular diu que el poble de Santa Margalida no anava d'en March; ni ell anava de Santa Margalida. Així de clar, així de senzill, així foren els fets, encara queden testimonis vius d'aquell temps i no enyoren gens els modals ni els desprecis d'aquell cacic, ni tampoc volen aquesta manipulació interesada, abocant l'Ajuntament de Santa Margalida a un ridícul espantós.

I acab recordant una cosa que va dir un ciutadà dirigent-se a l'equip de govern, no fa massa temps, a un plenari on parlaven de fer vigent el títol de fill il·lustre: "Si alguns padrins vostres tornassin i fossin aquí no tengueu dubte que vos galtejarien i vos romprien el barram".

Esper que quan els progresistes tornin governar a aquest municipi no deixin perdurar ni per un minut més aquesta aberració i aquest despropòsit. És un insult a la intel·ligència.