Obro el diari, com cada dia, llegeixo i escolto dels companys i companyes els problemes per trobar un lloguer digne i assequible en algunes de les nostres illes és cada dia més difícil. Es complica a mesura que s'apropa la temporada turística, un any més.

Ara ja en fa un que es parla d'aquest tema. Molt renou mediàtic estèril i poques mesures per corregir aquesta greu mancança que afecta notablement a tots aquells funcionaris que per motius de feina s'han de desplaçar per cobrir vacants, baixes i/o substitucions. En alguns casos, fins i tot, anar a fer feina pot provocar pèrdues econòmiques per al treballador. El summum.

Des d'Alternativa vam demanar a la conselleria d'Educació i Universitat, cercar solucions per evitar que el sistema educatiu se'n ressentís amb baixes que no es poden cobrir i evitar que, per acumular uns pocs punts en experiència, el docent perdés doblers: som docents, no turistes. Els dirigents, segurament amb raó, ens van dir que no podien fer-hi res.

Arran d'aquesta situació, i comparant amb altres comunitats autònomes, ara sabem que, en concepte de residència, poden cobrar fins a 500 euros al mes més. Penso que això pot tenir alguna cosa a veure amb al problema per trobar vivenda i m'indigno en veure que, pel simple fet de viure en un altre lloc, tingui una qualitat de vida molt superior, fent la mateixa feina que faig jo.

Fet i fet, viure a les Balears és un luxe, sens dubte, però que comencem a pagar massa car. Només ho podria solucionar un front comú del tots els partits polítics de Balears davant del Govern de Madrid. Facin la seva feina i aconsegueixen la millora amb el complement de residència.