Lloc de trobada: Centre d'Informació del Parc.

Material neccesari:

bicicleta, mascareta, gel desinfectant, repel.lent de moscards, aigua, i binocles.

Recorregut en bicicleta, centrat en la importáncia de la biodiversitat a s'Albufera i els seus valors etnológics i histórics.

Públic general.

Places limitades, amb inscripció prévia.