Escriptora del mes de maig · Amb motiu del 90è aniversari del seu naixement