Projecte d’animació a la lectura

Infants de 6 a 12 anys.

>> Lectures seleccionades

>> Reptes lectors

>> Activitats científiques, artístiques i creatives.

>> Obsequi final.