Després d’haver perdut els seus pares, el petit James ha de viure amb les seves tietes horribles allunyat de qualsevol tipus de diversió. Un dia, descobreix que un préssec gegant comença a créixer al jardí i que un grup d’insectes hi viuen.