Lloc: Biblioteca Encarnació Viñas

Adreça: plaça de Pere Garau, 2