Missa rociera i després ball pagès a càrrec del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines