Carrer d'Eivissa, carrer Sant Jaume y carrer Santa Maria