Mallorca Ópera in Love presenta un concert d'Òpera / Lírica

Gustavo Porta (Tenor) - Rachelestanisci (Soprano) - Ilirbakiu (Xelo)

Francescopiobakiu (Piano).

Entrades: https://www.mallorcaoperainlove.com/

Ho organitza: Mallorca Ópera in love. Hi col·labora: Parróquia d'Alaró i Ajuntament

d'Alaró.