Resum del curs / Resumen del curso

Facilitar a les persones emprenedores les competències i habilitats necessàries per millorar la interacció amb els membres dels seus equips de feina i conèixer així estratègies de comunicació, motivació, desenvolupament i creació d'equips d'alt rendiment.

Facilitar a las personas emprendedoras las competencias y habilidades necesarias para mejorar la interacción con los miembros de sus equipos de trabajo y conocer así estrategias de comunicación, motivación, desarrollo y creación de equipos de alto rendimiento.

A qui va dirigit / A quién va dirigido:

Prioritàriament dirigit a persones que vulguin iniciar un procés d'emprenedoria, posar en marxa un negoci, valorar les seves competències personals amb aquest objectiu.

Prioritariamente dirigido a personas que deseen iniciar un proceso de emprendimiento, poner en marcha un negocio, valorar sus competencias personales con este objetivo.

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria