Resum del curs

Aquest curs pretén facilitar al alumnat que vulgui treballar a la industria del luxe, les competències i habilitats necessàries per poder triomfar en un entorn exigent, on s'ha de saber ser i saber estar per aconseguir l'excel·lència en tot el que es fa, sobre tot en l'atenció i servei als clients premium.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones empadronades en el municipi de Palma, en situació d'atur, amb una clara orientació de servei i que vulguin entrar a treballar dins la industria del luxe.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Que es comprometin a invertir temps i esforç en el curs.

Imparteix: Mara López González