Carrer Major.

Recorregut de 20 min.

22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i 3 i 4 gener de 17 a 20 h.

24 desembre i 5 de gener d’11 a 14 h.