Amb la participació

dels restaurants: Can Sant Cafè, Celler de Randa, Pizzeria Trattoria

Pepe Nero, Restaurant Es 4 Vents, Restaurant Katarsis, Restaurant

Santuari de Cura, Restaurant Sa Talaieta, Restaurant S'Espiga i Restaurant S'Hostal d'Algaida i dels cellers Can Majoral i Oliver Moragues.

Reserva obligatòria als restaurants. Organitzada per l'Ajuntament

d'Algaida amb la col·laboració dels restaurants i cellers.