Claustre de Sant Bonaventura

Teatre: Un caramull d’embulls, a càrrec de TRUI.